Zoeken

Ben je kunstenaar, maker, ontwerper of een culturele organisatie met interesse in internationaal werken, gevestigd in de regio Oost-Nederland (provincie Gelderland of Overijssel)? Interdisciplinair productiehuis De Nieuwe Oost en kennis- en netwerkorganisatie DutchCulture slaan de handen ineen om al je vragen te beantwoorden omtrent internationale culturele samenwerking tijdens DutchCulture on Tour: Editie Oost op woensdag 17 november. Alle disciplines zijn welkom.

Bijvoorbeeld: wat kun je doen om je internationale netwerk te vergroten? Hoe vind je professionele partners in het buitenland? Welke programma’s en subsidieregelingen bestaan er voor kunstenaars in (Oost-)Nederland om internationale samenwerking aan te gaan? En wat voor rol spelen de Nederlandse ambassades hierin? Deze en meer onderwerpen worden besproken tijdens het event. Onze moderator is Xiara Esseboom.

Het programma van DutchCulture

13.00 – 13.50 Internationaal werken: perspectief Oost-Nederland
Vanaf 2021 is een nieuwe periode Internationaal Cultuurbeleid gestart in Nederland. Ook zijn er internationale regelingen van kracht binnen de provincies Gelderland en Overijssel, en op Europees niveau. In deze presentatie bespreken we wat de nieuwe beleidsplannen precies inhouden, wie er gefinancierd kan worden, wat het culturele veld daaraan kan hebben en wat ondersteunende instanties voor je kunnen betekenen.

Sprekers: Jelle Burggraaff (DutchCulture), Bas Pauw (Dutch Performing Arts) en Johan Goschalk (TaNDem Kunst)

13.50 – 14.30 Makersmoment: twee Nederlandse makers vertellen over hun ervaringen met internationaal werken

Sprekers: Joya Mooi (zanger, schrijver, muzikant) en De Dansers (Utrechts gezelschap van dansers en muzikanten)

14.30 – 15.00 Pauze

15.00 – 16.00 Infosessies
Diegenen die meer willen weten over specifieke regelingen of hoe ambassades werken voor de culturele sector kunnen zich inschrijven voor infosessies van dertig minuten met adviseurs van DutchCulture’s Creative Europe Cultuur en Creative Europe MEDIA (Europese subsidieprogramma’s), Mobility Info Point (informatie over o.a. visa, verzekeringen en mobiliteitsfondsen), Erfgoed, TransArtists (kunstresidenties wereldwijd), Focuslandendesk (hoe werken ambassades voor/met culturele organisaties en wat kunnen onze landenadviseurs voor je doen) of met een adviseur van Dutch Performing Arts (het internationale promotieprogramma van het Fonds Podiumkunsten).

16.00 – 17.00 Borrel