Zoeken

Waarom doen we aan talentontwikkeling?

De Nieuwe Oost gelooft dat talent ruimte, rust en een veilige omgeving verdient om zich te ontwikkelen en tot een volwassen en volledig makerschap te komen. In de trajecten die wij onze talenten bieden is dat voldoende aanwezig, maar worden de makers ook uitgedaagd na te denken over wat ze maken, en vooral: waarom.

Als ontwikkelinstelling zien wij een gat ontstaan tussen startende makers en het culturele veld. We merken dat programmeurs, podia, grote theatergezelschappen, labels en uitgevers vaak niet de middelen of tijd hebben om makers net zo intensief te begeleiden als wij dat doen. Onze begeleiding zorgt voor een gedegen en inhoudelijke ontwikkeling van het makerschap en voor de verbinding met een professioneel netwerk. Een netwerk dat zich niet enkel binnen de eigen discipline afspeelt maar dat die grenzen overstijgt en dat zich verbindt met makers en professionals uit het hele culturele veld.

De Nieuwe Oost in 2,5 minuut samengevat

Wat doet De Nieuwe Oost allemaal? Veel! Maar we hebben het, samen met NNFilm, in 2,5 minuut voor jou samengevat.

Wat bieden we aan onze talenten?

Wij bieden makers een compleet platform: coaching en redactionele begeleiding bij de totstandkoming van nieuw werk (en dat kan van alles zijn: theater, tekst, muziek, performance, crossovers, meer hybride vormen et cetera), optredens in onze producties en programma’s en tijdens de evenementen die we organiseren, de publicatie van relevant werk (van cd’s tot zines tot catalogi tot boeken tot posters, zowel digitaal als analoog), en de mogelijkheid om les te geven binnen de verschillende workshopprogramma’s van De Nieuwe Oost. Daarnaast worden de makers op zakelijk gebied begeleid, geadviseerd en vertegenwoordigd.

Onze ontwikkeltrajecten bestaan uit verschillende fases, maar worden op maat gemaakt per maker: samen met onze begeleiders wordt gekeken naar de onderwerpen en thema’s die relevant zijn voor iedere maker.

Het naar buiten brengen van een eindproduct (of dat nu een plaat, een voorstelling of een boek is) is binnen het ontwikkeltraject een van de doelen, maar zeker niet het enige: onderzoeken, optreden, workshops geven en (commerciële) opdrachten uitvoeren dragen wat ons betreft net zozeer bij aan de totstandkoming van een volledig en hybride makerschap en een veelzijdige beroepspraktijk.

Wanneer een maker alle fases heeft doorlopen, werken we samen toe naar het einde van het ontwikkeltraject. Ook wanneer de maker niet meer begeleid wordt door De Nieuwe Oost, blijven we met hen in contact. Zo kan een maker ons altijd benaderen met een idee voor een project en houden we de banden warm door hen te blijven betrekken bij onze eigen activiteiten.

Hoe ziet een talentontwikkeltraject eruit?

Schrijverstraject met chapbook

Onze schrijvers worden begeleid door redacteuren van De Nieuwe Oost. Zij spreken maandelijks af met iedere literaire maker om nieuw werk te bespreken, maar ook om te praten over het gehele makerschap, specifieke opdrachten of andere projecten.

Een belangrijke stap in het traject is het maken van een chapbook. Een chapbook is te vergelijken met wat een ep voor een muzikant is: een visitekaartje, een eerste proeve van het kunnen van de schrijver.

Begeleidingstraject voor theater- en dansmakers

Theater- en dansmakers bieden we trajecten met korte onderzoeksresidenties en de mogelijkheid om voorstellingen te maken. Ze worden daarbij begeleid op ieder vlak: van de artistieke inhoud tot productie, marketing, techniek en de zakelijke kant. We beschikken over het volledig geoutilleerde Theater aan de Rijn, dat voorzien is van een tension grid en dat een inschuifbare tribune heeft, om zo flexibel mogelijk te kunnen werken.

In samenwerking met onze begeleiders wordt gebrainstormd over nieuwe projecten en worden makers gekoppeld aan opdrachtgevers, andere makers en potentiële partners.

Inhoudelijke en zakelijke begeleiding voor muzikanten

We begeleiden muzikanten inhoudelijk op het makerschap, maar ook op zakelijk gebied, bij de marketing van hun act en bij de productie van hun optredens. We bieden ze begeleiding, tijd en ruimte voor onderzoek en experiment, en voor het ontwikkelen van nieuw werk en nieuwe performances, het initiëren van nieuwe projecten en coachen ze bij het werken met opdrachtgevers.

Heb je interesse?

Interesse in ontwikkelproject?

Ben je ook maker en heb je interesse in een ontwikkeltraject bij De Nieuwe Oost? Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te leren kennen:

  • Je kunt onze programma’s, voorstellingen en evenementen bezoeken en daar in gesprek raken met onze makers. Bekijk hier onze agenda.
  • Je kunt je aanmelden voor de verschillende platforms: schrijvers kunnen terecht bij Literatuurnest, theater- en dansmakers bij Uurtje Oost, en muzikanten bij World Domination. Daar ontmoet je onze makers en medewerkers.
  • Je kunt contact met ons opnemen en je aanmelden voor een traject:
    • Theatermakers en choreografen mailen naar Eve Hopkins, eve@denieuweoost.nl. Je krijgt dan een uitnodiging voor een van de Nieuwe-Makersmeetings in Theater aan de Rijn.
    • Muzikanten sturen maximaal 5 eigen liedjes (en indien mogelijk een registratie van een live optreden) samen met een motivatie of plan naar Dennis Platvoet, dennisplatvoet@denieuweoost.nl.
    • Schrijvers kunnen tot en met 31 mei werk en een motivatie insturen. Kijk op deze pagina voor meer info en alle voorwaarden van de open call.

De talentontwikkelaars bekijken dan je werk en beslissen op basis daarvan of we een kennismakingsgesprek aan kunnen gaan.

Heb je andere vragen, wil je met ons samenwerken, of wil je meer uitleg over onze trajecten? Schroom ook dan niet te mailen of telefonisch contact op te nemen.