Zoeken

Gegevens De Nieuwe Oost

De Nieuwe Oost is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling en Culturele Instelling. Dat betekent dat extra belastingvoordeel mogelijk is voor donaties aan De Nieuwe Oost. Omdat De Nieuwe Oost is ontstaan uit drie verschillende organisaties, zijn hieronder ook de gegevens van Generale Oost, Productiehuis Oost-Nederland en Wintertuin opgenomen.

Per 1 januari 2014 is het verplicht voor ANBI instelling om de volgende gegevens over de organisatie te publiceren:

Bestuur / Artistieke leiding
Frank Tazelaar & Eve Hopkins. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Willem Hillenius, Sef Maessen, Sharon de Randamie en Shafie Arab. Onze raadsleden ontvangen geen beloning voor hun taken.

RSIN: 852254507

Statuten
De stichting heeft ten doel: de bevordering van cultuur, waaronder begrepen de lees-, schrijf-, theatercultuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De activiteiten van de stichting hebben tot doel de huidige cultuur een vitaal en relevant onderdeel te laten zijn van de hedendaagse cultuurbeleving. De stichting kan haar doel onder meer verwezenlijken door middel van:

– Het organiseren van (theater)festivals en evenementen. Hiermee richt de stichting zich op het presenteren en programmeren van cultuur en andere kunstvormen.

– Het produceren en ontwikkelen van genreverbindende producties, voorstellingen en evenementen, het verstrekken van productieopdrachten en het begeleiden van kunstenaars. Hiermee richt de stichting zich op het stimuleren, ontwikkelen, verdiepen en verbreden van cultuur en andere kunstvormen.

Downloads:
Statuten

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

De Nieuwe Oost | Theater en dans

Stichting Theaterwerkplaats Generale Oost is de theater en dans-tak van De Nieuwe Oost

Bestuur / Artistieke leiding
Eve Hopkins en Frank Tazelaar. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht.

Beloning personeel en directie
volgens CAO Toneel en Dans.

RSIN:  810101026

Bezoekadres: Rijnstraat 42, 6811 EX Arnhem
Postadres: Postbus 1132, 6801 BC Arnhem

Downloads

jaarrekening + verslag 2020

De Nieuwe Oost I Wintertuin

Stichting de Wintertuin is de literaire tak van De Nieuwe Oost.

De activiteiten van de stichting hebben tot doel de huidige literaire cultuur een vitaal en relevant onderdeel te laten zijn van de hedendaagse cultuurbeleving, door middel van het organiseren van festivals en evenementen en het produceren en ontwikkelen van genreverbindende producties.

Bestuur / Artistieke leiding
Eve Hopkins en Frank Tazelaar

Beloning personeel en directie
Conform CAO Uitgeverijen.

RSIN: 008004006

Bezoekadres: Stieltjesstraat 2, 6511 AC Nijmegen
Postadres: Postbus 1009, 6501 BA Nijmegen

Downloads:

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020

Statuten

De Nieuwe Oost I pop

Stichting Productiehuis Oost-Nederland is de popmuziek-tak van De Nieuwe Oost.

De stichting heeft als doel het genereren van structurele ruimte om nieuw multidisciplinair cultureel aanbod te realiseren op bovenstedelijke schaal in de provincies Overijssel en Gelderland.

Bestuur
Frank Tazelaar & Eve Hopkins.

Beloning personeel en directie
De beloning van personeel en directie volgt de CAO Welzijn.

RSIN: 811330539

Bezoekadres: Bagijnenstraat 11, 7411 PT Deventer

Downloads:

Jaarrekening + jaarverslag 2020