Zoeken

Muziek, Theater & Dans, Literatuur

Multidisciplinaire aanpak

De Nieuwe Oost, huis voor collectieve verbeelding,  focust zich op makers vanuit drie disciplines, drie productiehuizen in drie steden:
MUZIEK (BRUT in Deventer), THEATER & DANS (Theater a/d Rijn in Arnhem) en LITERATUUR (Wintertuin in Nijmegen).

Samen hebben we een enorme slagkracht om te doen waar we voor staan: makers een brave space geven om te experimenteren en andere makers en publiek te ontmoeten. Zo ontstaan nieuwe inzichten en andere manieren van werken om krachtige (multidisciplinaire) producties te maken. Producties die publiek aan het denken zetten en naar meer smaken.

Huis voor collectieve verbeelding

Verbeelding stelt mensen in staat om alternatieve realiteiten, verbanden en mogelijkheden te bedenken. Collectieve verbeelding – het delen van die verbeelding door middel van kunst – speelt een cruciale rol bij het in kaart brengen van diepere, complexe verbanden: tussen mensen, tussen mens en omgeving, tussen mens en natuur, tussen heden en verleden, tussen onze innerlijke wereld en de processen in de samenleving waar we deel van zijn.

Complexe vragen en actuele verhalen

De Nieuwe Oost ziet een onontkoombare beweging bij een nieuwe generatie kunstenaars: vanuit een sterke betrokkenheid met de samenleving zetten zij hun creatieve kracht in om complexe vragen en actuele verhalen zichtbaar te maken. In hun maakpraktijk geven zij ruimte aan mensen en thema’s die minder vaak een podium krijgen. Ze laten zich niet beperken door de grenzen van bestaande structuren, maar werken dwars door disciplines en maatschappelijke sectoren heen. Het is deze generatie makers die De Nieuwe Oost een ontwikkelplek biedt.

Duurzame beroepspraktijk

De Nieuwe Oost is een artistieke netwerkorganisatie in Oost-Nederland waarin makers zich ontwikkelen tot professionals met een duurzame, vaak zelfstandige beroepspraktijk. Vanuit de regionale worteling in drie steden (Nijmegen, Arnhem en Deventer) en twee provincies (Gelderland en Overijssel) hebben we een sterke positie opgebouwd binnen het regionale, landelijke en internationale bestel. Makers vinden bij De Nieuwe Oost een plek voor discipline-overstijgende uitwisseling en artistieke ontwikkeling.

De succesvolle doorstroming van veel van onze makers naar een zelfstandige beroepspraktijk, de vorming van netwerken tussen makers en maatschappelijke partners, en de inzet van artistieke projecten in de samenleving zien wij als voorbeelden van geslaagde ontwikkeltrajecten.

Vraagstukken in de samenleving

De Nieuwe Oost oriënteert zich sterk op vraagstukken die spelen in de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van ecologie, mentale kwetsbaarheid en sociale ongelijkheid. Als belangrijk onderdeel van de ontwikkel- en uitstroomtrajecten nemen makers deel aan of initiëren ze diverse programma’s, waaronder:

 • Aan het water geboren, een samenwerking met Collectief Walden waarin we met een drijvende installatie op de Rijn een podium geven aan creaties, documentaire, muziek, interviews en lezingen over ecologie en samenleving.
 • Schrijfwerkplaats voor nieuwkomers, een landelijk schrijfproject gericht op toegang tot het literair culturele veld voor schrijvers en vertellers met een migratieachtergrond of vluchtverleden.
 • Robotstories, een schrijf- en performanceproject voor robots en professionals in de zorg gericht op mensen met beginnende dementie.
 • Fading Sofa, een project gericht op de uitwisseling van ervaringen binnen Europa over mentale kwetsbaarheid bij jonge kunstenaars en hun publiek (2025).

Voor wie

Ontwikkelkansen vanuit een professioneel netwerk

>Startende makers kunnen bij ons rekenen op intensieve begeleiding.

We merken dat programmeurs, podia, grote theatergezelschappen, labels en uitgevers vaak niet de middelen of tijd hebben om startende makers intensief te begeleiden. Bij De Nieuwe Oost hebben makers profijt van een groot professioneel netwerk dat zich niet enkel binnen de eigen discipline afspeelt maar daar ook buiten treedt.

>Mid-career makers kunnen zich bij ons verder ontwikkelen.

Makers die al even bezig zijn bieden we de mogelijkheid door te groeien en zich te laten voeden door cross-overs van disciplines. Wij zien dat makers die al wat verder op weg zijn in hun carrière vaak tussen wal en schip vallen bij subsidies, ontwikkelkansen en aandacht bij publiek en pers. Bij De Nieuwe Oost geven we ze de aandacht die ze verdienen!

Artistieke en zakelijke begeleiding

Maakpraktijk verrijken en verder vormgeven

Wij begeleiden makers die verdieping zoeken in hun werk en hun blik willen verbreden. Door buiten hun bubbel te treden en samen te werken met andere disciplines, verrijken ze hun maakpraktijk en kunnen ze die verder vormgeven.

Wij bieden makers artistieke en zakelijke begeleiding. Denk hierbij aan:

 • Coaching bij de totstandkoming van nieuw eigen werk;
 • Ruimte voor repetities en onderzoekresidenties;
 • Optredens in onze producties en programma’s en op de evenementen die we organiseren;
 • Publicatie van relevant werk, zoals cd’s, catalogi, boeken en posters, zowel digitaal als analoog;
 • Lesgeven in workshopprogramma’s van De Nieuwe Oost;
 • Advies en vertegenwoordiging op zakelijk vlak, zoals hulp bij de marketing en het werken met opdrachtgevers;
 • Delen van ervaringen met andere disciplines en de mogelijkheid tot co-creaties;
 • Introductie in ons netwerk, zoals onze samenwerking in Oost-Nederland voor jeugdtheater, ons netwerk voor popmuziek in Oost-Nederland en onze samenwerking met literaire organisaties uit tien verschillende landen.

Uitnodigend en verbindend

Duurzame zelfstandige beroepspraktijk

Onze makers staan middenin de samenleving. Ze geven workshops in asielzoekerscentra, verzorgingshuizen en op scholen. Ook organiseren we makersmeet-ups, open repetities en debatten met wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Daarbij mixen we kunstvormen en nodigen we het publiek uit tot participatie. Het resultaat? Duurzame connecties waarbij nieuwe energie ontstaat

Ieder talent heeft andere behoeften
Wij kijken naar de ondersteuning die voor de makers relevant is. Het maken van een voorstelling of uitbrengen van een plaat of boek is een van de doelen, maar zeker niet het enige. Onderzoeken, performen, workshops geven en commerciële en non-commerciële opdrachten uitvoeren, allemaal zijn dat activiteiten die zeer zeker ook bijdragen aan een duurzame zelfstandige beroepspraktijk. Dus ook daar zetten we op in.

Ook wanneer het ontwikkelprogramma hebt afgerond, blijven we met makers in contact. Zo kun ze ons altijd benaderen met een idee voor een project en blijven wij hen betrekken bij onze activiteiten.

 

Meer weten?

Ben je benieuwd en wil je meer weten over De Nieuwe Oost?

Ontmoet de makers van Wintertuin, BRUT en Theater aan de Rijn

Vragen of wil je je aanmelden als maker of netwerkpartner? Neem dan contact op met één van onze medewerkers die je kunnen helpen. Je kunt ze hier per discipline of functie vinden.