Zoeken

Locaties

Bagijnenstraat 11
7411 PT Deventer

0570 600177
ma t/m vr van 09:00 -17:00

Theater a/d Rijn

Theater a/d Rijn

info@theateraanderijn.nl https://www.theateraanderijn.nl

Postadres:
Postbus 1132
6801 BC Arnhem

Bezoekadres:
Rijnstraat 42
6811 EX Arnhem

026 3511911
ma t/m vr van 12:00 -17:00

Postadres:
Postbus 1009
6501 BA Nijmegen

Bezoekadres:
Mariënburg 75
6511 PS Nijmegen

024 3231904
ma t/m vr van 10:00 -18:00

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u onze directie of via ons algemene emailadres info@denieuweoost.nl mailen. Voor vragen vanuit de pers of de media willen we u graag doorverwijzen naar publiciteit@denieuweoost.nl

PETER HENDRIKX

Directie

peter@theateraanderijn.nl

FRANK TAZELAAR

Directie

frank@wintertuin.nl

DENNIS PLATVOET

artistiek & zakelijk coördinator

dennis@metbrut.nl

De Nieuwe Oost

Stichting De Nieuwe Oost vormt samen met de drie stichtingen (Stichting De Wintertuin, Stichting Theaterwerkplaats Generale Oost en Stichting Productiehuis Oost-Nederland) de bestuurlijke unie die Productiehuis De Nieuwe Oost is. Stichting De Nieuwe Oost fungeert als beheerstichting die de uitvoering van de prestaties delegeert aan de onderliggende drie stichtingen. Stichting De Nieuwe Oost heeft derhalve geen bestuurders of personeel in dienst. Voor de beloning van zowel personeel als (directie-)bestuur volgen wij de geldende cao’s, respectievelijk: cao Uitgeverijbedrijf, cao Toneel en dans en de cao Poppodia en -Festivals. Voor de beloning van bestuurders is de Wet normering topinkomens (WNT) van toepassing. Het voor de stichtingen individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum wordt niet overschreden. De leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd.

ANBI

De Nieuwe Oost is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De verplicht te publiceren gegevens vind je hieronder.

Stichtinggegevens

Stichting De Nieuwe Oost (kvk: 56676980, RSIN: 8522.54.507 ) volgt de Code Cultural Governance en heeft een Raad van Toezicht bestaande uit Willem Hillenius, Sef Maessen, Sharon de Randamie, Shafie Arab en momenteel één vacature. Onze raadsleden ontvangen geen beloning voor hun taken. Het bestuur wordt gevormd door Peter Hendrikx en Frank Tazelaar.

Jaarverslag

Jaarrekening

Mores.online

De Nieuwe Oost ondersteunt Mores.online. Het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten-, televisie- en filmsector.

Veilig werken protocol

Wij vinden geestelijke en fysieke veiligheid op de werkvloer belangrijk. Je kunt ons protocol hiervoor hier downloaden.