Zoeken

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden en houdt toezicht op de (uitvoering van) het beleid
van het bestuur van De Nieuwe Oost. In verband met de aflopende termijn van twee van onze
toezichthouders zijn we op zoek naar een nieuw lid met expertise op financieel en/of juridisch
vlak en een nieuw lid met inhoudelijke expertise op het gebied van theater en dans, muziek en
popcultuur of literatuur. Heb jij ervaring op één of meerdere van deze vlakken? Dan zien we je
reactie graag tegemoet!

De uitdagingen waar we ons de komende tijd over buigen zijn onder andere de verdieping van ons
beleid op het gebied van diversiteit en inclusie, het onderzoeken van nieuwe ondersteuningsmogelijkheden
voor makers en het binden van nieuwe partners. We zijn een innovatieve organisatie en houden steeds oog op actuele ontwikkelingen.

Leden van de Raad van Toezicht zien we als belangrijke sparringpartners. We zijn op zoek naar frisse, dynamische perspectieven die de bestaande organisatie aanvullen.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit Willem Hillenius (vertrekkend voorzitter), Sharon de Randamie, Sef Maessen (vertrekkend penningmeester) en Bert Krikke.

WAT DOET EEN LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT?

Je brengt jouw visie in … Je bent samen met de andere leden aanwezig bij vergaderingen en brengt
jouw visie en expertise mee om te sparren over het beleid van De Nieuwe Oost. We zoeken naar een
samenstelling waarbij ervaring in de podiumkunsten, muziek, literaire, juridische, fiscale, financiële,
sociaal-maatschappelijke en commerciële sector vertegenwoordigd is. In de Raad is zowel
bestuurlijke als inhoudelijke expertise belangrijk. Daarnaast verwachten we dat je…

…affiniteit hebt met en kennis van de sectoren waarbinnen De Nieuwe Oost opereert (muziek,
dans, theater, literatuur);
…onafhankelijk en kritisch kan opereren;
…bij voorkeur binding hebt met een relevant netwerk in Oost-Nederland;
…geen tegenstrijdig belang hebt.

HOE ZIET EEN VERGADERING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ERUIT?

Vier maal per jaar organiseren we een gezamenlijke vergadering met het bestuur, dat bestaat uit
een directeur Performing en een directeur Publishing. Tijdens de vergadering bespreken we de
actuele stand van zaken binnen de verschillende stichtingen. Het bestuur en de Raad wisselen
ideeën uit en bespreken de plannen voor de komende periode. Daarna eten we gezamenlijk een
smakelijke maaltijd.
Naast de geplande vergaderingen ben je als lid van de Raad van Toezicht beschikbaar om de
organisatie en het bestuur te ondersteunen met gevraagd en ongevraagd advies. We hebben in
onze organisatie korte lijnen en dit is voor ons erg belangrijk.

VOORZITTERSCHAP RAAD VAN TOEZICHT

Op dit moment is de voorzitter van de Raad van Toezicht vertrekkend. Zodra de raad weer voltallig
is met vier leden kiezen zij in overleg een nieuwe voorzitter uit de overige leden. De functie van
voorzitter is uitdagend en boeiend en vormt een mooie extra rol voor een lid van de Raad van
Toezicht.

PROCEDURE

Ben je geïnspireerd geraakt? Stuur dan een reactie met CV en motivatie naar
info@denieuweoost.nl vóór 1 november 2023. Gesprekken vinden begin november plaats in
aanwezigheid van een commissie waarin de Raad van Toezicht en het bestuur vertegenwoordigd
zijn.

Download hier de vacaturetekst als pdf

Meer nieuws