Zoeken

Ben jij altijd degene die alle touwtjes in handen heeft, de begrotingen maakt en zorgt dat het project goed is voorbereid? Heb jij de ambitie om jezelf te ontwikkelen in jouw zakelijk leiderschap of creatief producentschap binnen de podiumkunsten? Heb je al relevante werkervaring op dit gebied? Kan je op (bijna) alle vragen ‘ja’ beantwoorden? Dan is dit traject iets voor jou!

Programma

Wanneer je meedoet aan dit eenjarig-programma krijg je de mogelijkheid om met een combinatie van praktijk, theorie, coaching en het creëren van een nieuw netwerk jezelf te ontwikkelen tot de zakelijk leider of creatief producent die in jou schuilt.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen:

– Gedurende het jaar krijg je een werkervaringsplek met een duur van minimaal 20 dagen waarbij je aan het werk gaat bij een interessante podiumkunstinstelling in Oost-Nederland (denk hierbij aan bijvoorbeeld; Oostpool, Introdans, Phion, Sonnevanck of De Nieuwe Oost).  Tijdens dit jaar wordt je intern opgeleid om je allerlei aspecten van een zakelijk leider/ creatief producent eigen te maken. Je wordt hierbij begeleid door een mentor van de instelling waar je aan het werk gaat.

– Naast deze werkervaringsplek kom je een dagdeel per week bij elkaar met je mede Generatoren: je krijgt dan een workshop of training over relevante onderwerpen die aansluiten bij de ontwikkeling van de groep. Je krijgt les van inhoudelijke experts, ervaringsdeskundigen en gastsprekers. Op basis van de vraag van de deelnemers wordt het programma bepaald. Zo krijg je zelf ook de mogelijkheid om mede te bepalen wat je gaat leren.

– Je deelt je werkervaringen met de andere deelnemers via begeleide bijeenkomsten, ook wel intervisie genoemd.

– Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid tot individuele begeleiding en gesprekken met een (loop)baan coach.

– Het verbreden van je eigen netwerk in Oost-Nederland.

De Generator is een initiatief van podiumkunstinstellingen en ondersteunende organisaties in Oost-Nederland om het talent van startende zakelijk leiders en creatief producenten te stimuleren. Initiatiefnemers en kernpartners zijn: Introdans, Oostpool, Sonnevanck, De Nieuwe Oost en Phion. Daarnaast sluiten verschillende podiumkunstinstellingen aan die een (betaalde) werkervaringsplek aanbieden, inclusief de begeleiding door een ervaren zakelijk leider. De programmaleiding is in handen van Cultuur Academy en Schakel025.

Na dit traject van een  jaar:

– Heb je relevant werkervaring opgedaan in een interessante podiumkunstinstelling.

– Heb je samen met je mede deelnemers meer inzicht over allerlei onderwerpen die spelen in de cultureel sector en waar jij meer over wil weten (denk aan: governance, diversiteit, personeelsmanagement, financiering).

– Heb je meer inzicht in je eigen leiderschapsstijl.

– Ben je gecoached door een gecertificeerde (loopbaan)coach en begeleidt door een mentor van je werkplek.

– Heb je een nieuw netwerk die je kunt inzetten voor je toekomstige werkzaamheden.

– Kun je met deze extra werkervaring en kennis een volgende stap in je carrière zetten.

Voor wie?

De Generator is een traject voor alle mensen uit Oost-Nederland met het talent en de ambitie om te shinen als zakelijk leider of creatief producent in de culturele sector. Mensen die al (op kleine schaal) werkzaam zijn in de sector en die een stap willen maken in hun carrière. Cultuurliefhebbers met enige relevante werkervaring die de ambitie hebben zich te verdiepen in de organisatorische en zakelijke kant van de culturele sector kunnen voor een traject bij De Generator in aanmerking komen. We streven naar een zo divers mogelijke groep deelnemers aan de generator. Het liefste starten we dit traject met een groep die verschilt in dingen als werkervaring, afkomst, leeftijd, voorkeursdiscipline, seksualiteit, gender en meer.

Heb je: 

– Enige werkervaring als mogelijkmaker en wil hierin graag ‘groeien’;

– Op dit moment, of in ieder geval vanaf oktober, werk in de (podium)kunst en cultuursector in de breedste zin van het woord in Oost-Nederland

– Een proactieve en initiërende houding.

Ben je: 

– Nieuwsgierig en leergierig;

– Bereid om te reflecteren en te delen.

Kun je:

– Je eigen werkpraktijk in een breder verband te plaatsen;

– Goed samenwerken;

– Jezelf gedurende een jaar (oktober 2021 – juni 2022) vrijspelen voor ontwikkeling naast je betaalde werk voor ongeveer 4 uur per week (woensdagochtend).

Je opleidingsniveau speelt geen rol, als je maar gedreven bent en groot kan dromen. Iedereen is welkom om te solliciteren. Als je twijfelt over of je geschikt bent voor dit traject willen we je aanmoedigen om gewoon een sollicitatie te sturen of contact op te nemen met Lille Witsen Elias (zie gegevens hieronder).

Zoals bij elke reguliere vacature geldt hier ook dat niet iedereen die zich aanmeldt gekozen zal worden als deelnemer. Alle sollicitaties worden nauwkeurig bekeken en de commissie zal een keuze maken welke sollicitanten zullen deelnemen aan dit traject en met welke culturele instelling zij gematched worden.

> Praktische informatie en aanmeldingsprocedure <

 

Meer nieuws